طعم استرالیا کره جنوبی بین الملل استرالیا

طعم: استرالیا کره جنوبی بین الملل استرالیا مایک پنس ترامپ آمریکا

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی میانگین قیمت معاملات مسکن به ۴.۵ میلیون تومان رسید , شرح معاملات مسکن در اردیبهشت

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده است از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران، ۴.۵۳ میلیون تومان بوده که ۵.۷ درصد زیاد کردن را ن

میانگین قیمت معاملات مسکن به ۴.۵ میلیون تومان رسید , شرح معاملات مسکن در اردیبهشت

شرح معاملات مسکن در اردیبهشت؛ میانگین قیمت معاملات مسکن به ۴.۵ میلیون تومان رسید

عبارات مهم : ایران

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده است از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران، ۴.۵۳ میلیون تومان بوده که ۵.۷ درصد زیاد کردن را نشان می دهد.

به گزارش مهر، گزارش تحولات بازار مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در اردیبهشت ماه سال ۹۶ نشانگر آن است که تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به ۱۶ هزار و ۳۷۴ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۴ درصد زیاد کردن نشان می دهد.

میانگین قیمت معاملات مسکن به ۴.۵ میلیون تومان رسید , شرح معاملات مسکن در اردیبهشت

حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده است به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت ماه سال ۹۶ حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۷.۶ درصدی، بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده است را به خود تخصیص داده شده است داده اند. سهم مذکور در مقایسه با اردیبهشت ماه سال قبل ۴.۴ واحد درصد کم کردن یافته و در مقابل، به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده است بر حسب مناطق متفاوت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در اردیبهشت ماه سال ۹۶ حکایت از آن دارد که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۶.۱ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود تخصیص داده شده است داده هست. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم ۱۱.۴ و ۹.۴ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده است از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران، ۴.۵۳ میلیون تومان بوده که ۵.۷ درصد زیاد کردن را ن

در مجموع ۷۴ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده است در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مربوط به ۱۰ منطقه شهر است که به ترتیب بیشترین فراوانی مشمول بر مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۴، ۸، ۱۰، ۷، ۱۵، ۱ و ۱۱ بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۶ درصد از تعداد معاملات را به خود تخصیص داده شده است داده اند.

تحولات قیمت مسکن

در اردیبهشت ماه سال ۹۶ میانگین قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده است از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ۴۵.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۳.۷ و ۵.۷ درصد زیاد کردن نشان می دهد.

میانگین قیمت معاملات مسکن به ۴.۵ میلیون تومان رسید , شرح معاملات مسکن در اردیبهشت

بیشترین رشد میانگین قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۷ با ۱۱.۲ درصد و بیشترین کم کردن میانگین قیمت به منطقه ۲۲ با ۴.۷ درصد تعلق دارد.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین میانگین قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده است معادل ۹ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با دو میلیون و ۲۱۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته هست. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۱ و ۳.۸ درصد زیاد کردن را نشان می دهد.

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده است از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران، ۴.۵۳ میلیون تومان بوده که ۵.۷ درصد زیاد کردن را ن

تحولات بازار معاملات مسکن در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در دو ماهه نخست سال ۹۶

در دو ماهه نخست سال ۹۶ تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به ۲۱.۸ هزار واحد مسکونی بالغ شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۲.۳ درصد زیاد کردن نشان می دهد. در این مدت میانگین قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده است در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۸ درصد زیاد کردن را نشان می دهد.

توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

میانگین قیمت معاملات مسکن به ۴.۵ میلیون تومان رسید , شرح معاملات مسکن در اردیبهشت

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده است بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در اردیبهشت ماه سال ۹۶ حکایت از آن دارد که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۳۰ تا ۳۵ میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۱۲.۵ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را به خود تخصیص داده شده است داده و دامنه های قیمتی ۳۵ تا ۴۰ و ۲۵ تا ۳۰ میلیون ریال به ترتیب با سهم های ۱۱.۲ و ۱۱.۱ درصد، در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در این ماه توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که در حدود ۶۱.۲ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران( ۴۵.۳ میلیون ریال) معامله شده است اند.

توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده است بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در اردیبهشت ماه سال ۹۶ نشان می دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده است به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع معادل ۱۵.۹ درصد تخصیص داده شده است داشته هست. واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ و ۷۰ تا ۸۰ متر مربع هر کدام با سهم یکسان ۱۳.۶ درصد، در رتبه بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، ۵۲.۷ درصد از معاملات انجام شده است را به خود تخصیص داده شده است دادند.

توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در اردیبهشت ماه سال ۹۶، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده است بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیون ریال با تخصیص داده شده است سهم ۱۲.۵ درصدی بیشترین سهم از معاملات انجام شده است را به خود تخصیص داده شده است داده هست. واحدهای دارای ارزش ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ و ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیون ریال نیز به ترتیب با تخصیص داده شده است ۱۱.۹ و ۱۱.۷ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در مجموع در این ماه حدود ۴۸.۹ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال تخصیص داده شده است داشته است.

تحولات اجاره بها

در اردیبهشت ماه سال ۹۶ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱.۵ و ۹.۷ درصد رشد نشان می دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یک ساله تنظیم می گردند و نیز تاثیرپذیری از شاخص اجاره بهای مسکن از سیاستهای کنترل و مهار تورم، باعث عوض کردن متناسب اجاره بها با تحولات قیمت تورم در کشور شده است است.

سهم هزینه مسکن(اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی(بر اساس سال پایه ۱۳۹۰=۱۰۰) معادل ۲۸.۴ درصد است.

جمع بندی

در اردیبهشت ماه سال ۹۶ حجم معاملات واحدهای مسکونی و میانگین قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به ترتیب به ۱۶.۴ هزار فقره و ۴۵.۳ میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۴ و ۵.۷ درصد زیاد کردن نشان می دهد.

رشد معاملات بازار مسکن در این ماه نشانگر استقبال متقاضیان از خرید مسکن و نویدبخش اصلاح شاخص های عملکرد این بازار در امسال هست. بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ نیز موید عوض کردن متناسب اجاره بها با قیمت تورم در این دوره هست، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱.۵ و ۹.۷ درصد رشد نشان می دهد.

واژه های کلیدی: ایران | میلیون | اردیبهشت | معاملات آپارتمان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs