طعم استرالیا کره جنوبی بین الملل استرالیا

طعم: استرالیا کره جنوبی بین الملل استرالیا مایک پنس ترامپ آمریکا

گت بلاگز اخبار اجتماعی طلاق صوری جهت دریافت مستمری!

طلاق صوری جهت دریافت مستمری؛ مدیر اداره کل تامین اجتماعی شرق پایتخت کشور عزیزمان ایران پرده از نوعی فریبکاری برداشت که علاوه بر زیان ها و خسارت های مالی تبعات م

طلاق صوری جهت دریافت مستمری!

طلاق صوری جهت دریافت مستمری!

عبارات مهم : زندگی

طلاق صوری جهت دریافت مستمری!

طلاق صوری جهت دریافت مستمری؛ مدیر اداره کل تامین اجتماعی شرق پایتخت کشور عزیزمان ایران پرده از نوعی فریبکاری برداشت که علاوه بر زیان ها و خسارت های مالی تبعات منفی اجتماعی نیز دارد. در سال های اخیر طلاق همواره روند افزایشی داشته هست. این آسیب دیگر شهر و دِه نمی شناسد و همه جا شاهد زیاد کردن میزان جدایی ها هستیم. حالا خبر می رسد غیر از طلاق های واقعی که نتیجه سست شدن بنیان خانواده هاست، طلاق های صوری نیز در کشور عزیزمان ایران اتفاق می افتد.

مدیر اداره کل تامین اجتماعی شرق پایتخت کشور عزیزمان ایران می گوید: «در بعضی موارد شوهر، زن را طلاق می دهد جهت اینکه زن بتواند از مستمری پدر خود استفاده کند و در قبال آن با خواندن صیغه ۹۹ ساله با یکدیگر زندگی می کنند.»

طلاق صوری جهت دریافت مستمری؛ مدیر اداره کل تامین اجتماعی شرق پایتخت کشور عزیزمان ایران پرده از نوعی فریبکاری برداشت که علاوه بر زیان ها و خسارت های مالی تبعات م

از ازدواج های صوری زیاد شنیده بودیم و می دانستیم بعضی از افراد جامعه جهت امکان خروج از کشور یا مهاجرت به یک کشور خارجی با فرد دیگری پیمان زناشویی صوری می بندند و به محض خروج از کشور در یک محضر ازدواج و طلاق به این زندگی مصنوعی آخر می دهند، ولی طلاق های صوری به نسبت ازدواج های صوری پدیده ای نوظهورتر هست. به نظر می رسد قانون به مرور در برابر ذکاوت بعضی از افراد جمعه سرتحسین فرود آورده و آنها نیز از عدم کنترل و نبود قوانین کافی سوءاستفاده های فراوان می کنند.

کدام مرجع قانونی می تواند از رواج پدیده طلاق صوری جهت دریافت مستمری جلوگیری کند؟! اساسا چگونه می توان فهمید زوجین تنها به علت دریافت مستمری پدر زن درخواست طلاق داده اند. ولی این معضل نیمه تاریک تری از آنچه گفتیم دارد و آن عجز و ناتوانی اقتصادی در این خانواده هاست که آنها را وادار به گسست رسمی و قانونی بنیان خانواده می کند. خانواده زمانی محور امنیت و آرامش افراد جامعه بود ولی اکنون آماج حملاتی متعدد بر پیکره خود شده است است و در صورت آسیب شناسی اکثر آسیب های اجتماعی به مشکلاتی در بستر خانواده می رسیم، مشکلاتی که در این نهاد به وجود می آیند، رشد می یابند و در جامعه تکثیر می شوند.

افراد جامعه در تلاش جهت رسیدن به آرامش از دست رفته خود در نهاد خانواده به هر دستاویزی چنگ می اندازند غافل از آنکه آرامشی که در خانواده از دست رفت به سادگی بازنمی گردد. مسئولان کشور صدای ثانیه شمار نابودکننده خانواده را نمی شنوند یا آنکه خود را به نشنیدن می زنند. به هر صورت زمانی خانواده مقدس ترین نهاد جامعه محسوب می شد و افراد به قیمت خون و آبرو حاضر به گسست آن نبودند ولی اکنون زیاد به بازیچه ای در دست بعضی از افراد جامعه می ماند، افرادی که با کوچک ترین بهانه تلنگری بزرگ و جبران ناپذیر را بر پیکره آن وارد می کنند. خانواده که زمانی بستر مهم آرامش افراد بود اکنون غرق در دریایی از پرسشها به دنبال ساحل نجات می گردد. در گام نخست باید بدانیم کدام باد و از چه جهت دریای زندگی خانوادگی ما را درگیر طوفان کنونی کرده است.

طلاق صوری جهت دریافت مستمری!

تاثیرمنفی طلاق صوری بر جامعه

مدیر اداره کل تامین اجتماعی شرق پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: ازدواج مجدد جهت دریافت مستمری و برقراری حقوق مجدد فوت شده، طلاق های صوری جهت برقراری مستمری و… علاوه بر هزینه های مالی که بر شرکت تحمل می کند تاثیر منفی نیز بر روی جامعه گذاشته هست. خداقلی میرزایی ادامه داد: در بعضی موارد شوهر، زن را طلاق می دهد جهت اینکه زن بتواند از مستمری پدر خود استفاده کند و در قبال آن با خواندن صیغه ۹۹ ساله با یکدیگر زندگی می کنند و این گونه است که آمار طلاق در بعضی شهرستان های کوچک تا حدودی زیاد کردن پیدا کرده است.

او گفت: در شش ماهه اول سال دو هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان مستمری پرداخت کرده ایم و بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان نیز جهت بیمه بیکاری به جمعیت تحت پوشش پرداخت شده است هست. به گفته میرزایی، ۱۴ هزار و ۹۱۸ نفر از بیمه بیکاری و هزار و ۲۳۲ نفر نیز از بیمه توافقی بهره مند می شوند.

طلاق صوری جهت دریافت مستمری؛ مدیر اداره کل تامین اجتماعی شرق پایتخت کشور عزیزمان ایران پرده از نوعی فریبکاری برداشت که علاوه بر زیان ها و خسارت های مالی تبعات م

چالش تازه کانون خانواده در کشور

رئیس اسبق کانون وکلا در گفت وگو با «آرمان» با اشاره به لزوم توجه زیاد به خانواده های بی بضاعت می گوید: هر جامعه مستعد پدیده های اجتماعی خاصی است که ارتباط مستقیمی با عوامل اقتصادی، فرهنگی، مدیریتی و اجتماعی آن دارد و پدیده های مانند طلاق، فساد اداری، کودکان کار و… معلول عواملی در جامعه هستند.

طلاق صوری جهت دریافت مستمری!

علی نجفی توانا می افزاید: متاسفانه جامعه به دلایل متفاوت مانند جنگ، تحریم و بعضی ناکارآمدی های مدیریتی در دولت ها توانایی قابل توجهی در زمینه بروز آسیب های اجتماعی از خود نشان داده است و ازدواج سفید تا کودکان کار، برابری طلاق و ازدواج تا فساد اداری، پرسشها کارتن خواب ها تا کولبران، بیکاری جوانان تحصلیکرده تا تضعیف باورهای اخلاقی و… تنها نمونه ای از این آسیب ها هستند. جامعه ما با وجود مفاد قانون اساسی و شعارهای مدیران کشور و ارزش های عقیدتی نباید درگیر این آسیب ها باشد. او تاکید می کند: از نظر علمی صرف نظر از دلایل و حجم این پدیده ها مسلما آنها معلول عوامل دیگری هستند و بین این پدیده ها با عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رابطه وجود دارد.

نجفی توانا می افزاید: در طلاق مصلحتی همانند ازدواج مصلحتی، زوجین جهت فرار از بعضی تعهدات قانونی یا برخورداری از بعضی امتیازات نهاد مقدس خانواده را به چالش می کشند و با قربانی کردن قانون و ارزش های خانوادگی درصدد کسب امتیاز نامشروع خواهند بود. او خاطرنشان می کند: اشخاصی که به این پرسشها متوسل می شوند قبل از قربانی کردن قانون و ارزش های جامعه خود قربانی و معلول عواملی در جامعه هستند که آنها را وادار به این گونه کارها می کنند.

در واقع عوامل اقتصادی و اخلاقی آنها را به میزانی تحت فشار قرار می دهند که با گذر از قانون، آداب، سنن و ارزش ها به منظور کسب امتیاز فعالیت و اقدام می کنند تا تعادل یک زندگی متعارف و اقتصادی را جهت آنها ایجاد کند. بر اساس نظریه علوم اجتماعی تحت عنوان «نظریه فشار» افرادی که جهت رسیدن به اهداف تعریف شده است در جامعه ابزار و سازوکار قانونی نداشته باشند یا منزوی می شوند یا از طریق نامشروع به آن امتیازات دست پیدا کنند.

نجفی توانا می افزاید: در صورت آسیب شناسی این پدیده محرز می شود زوجین جهت رسیدن به تنازع بقا و کسب اندک درآمد زیاد جهت مواجهه با غول زیاد کردن تورم اقدام به این کار می کنند، روشی که اساس بنیان خانواده و آینده فرزندان آنها را به چالش می کشد. او تاکید می کند: مسلما مدیران جامعه رواج این پدیده ها را باید زنگ خطر بدانند، بنیادی ترین نهاد جامعه یعنی خانواده از طریق طلاق، ازدواج سفید، طلاق و ازدواج مصلحتی در حال روبه رویی با بحران هایی است که نتیجه های آن هم اکنون با تقلیل ازدواج و زندگی آزاد در بین جوانان کاملا ملموس و مشهود است.

نجفی توانا می افزاید: توصیه می شود مسئولان ذیصلاح کشور با آسیب شناسی علمی بنیان خانواده تدابیری بیندیشند تا نه تنها از رواج این پدیده جلوگیری کنند بلکه با آشنایی علل به خانواده های آسیب پذیر و در معرض بحران کمک و حمایت اقتصادی و روانشناختی داده شود تا از دست یازیدن به کارها مخرب خانواده جلوگیری شود. ریشه را باید در بی ثباتی و پرسشها اقتصاد کشور جست وجو کرد.

او می گوید: این اقدام نوعی انحراف از ارزش های اجتماعی است ولی در تطبیق قوانین موضوعی کشور جرم تلقی نخواهد شد و صرفا به عنوان یک پدیده هشداردهنده مدنظر قرار می گیرد. البته به عنوان یک انحراف اجتماعی و پدیده نامتعارف می تواند به فساد و نابهنجاری های اجتماعی مانند جرم دامن بزند. نجفی توانا می افزاید: آینده فرزندان طلاق های صوری قطعا دستخوش چالش های قانونی و حقوقی خواهد شد.

طبیعتا قبل از هرگونه اقدام جهت مبارزه با این پدیده باید دست به آسیب شناسی زد و خانواده های در معرض این خطر اجتماعی باید شناسایی شده است و با محاسبه علل یکسان کمک های مشورتی و مالی به این خانواده ارائه شود تا آنها از پیمایش ادامه راه در پیش گرفته خودداری کنند.

واژه های کلیدی: زندگی | ازدواج | دریافت | اقتصادی | خانواده | مدیران جامعه | آسیب های اجتماعی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs