طعم استرالیا کره جنوبی بین الملل استرالیا

طعم: استرالیا کره جنوبی بین الملل استرالیا مایک پنس ترامپ آمریکا

گت بلاگز اخبار اجتماعی «کمک میلیاردی شهرداری به یک حسینیه و مداح معروف» / دستور خاص شهردار پا

در پی انتشار گزارشی با عنوان «کمک میلیاردی شهرداری به یک حسینیه و مداح معروف» در بعضی رسانه ها مبنی بر کمک‌های مالی شهرداری منطقه ۵ جهت ساخت حسینیه‌ای در این من

«کمک میلیاردی شهرداری به یک حسینیه و مداح معروف» / دستور خاص شهردار پا

دستور خاص شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت پیگیری این خبر:«کمک میلیاردی شهرداری به یک حسینیه و مداح معروف»

عبارات مهم : ایران

در پی انتشار گزارشی با عنوان «کمک میلیاردی شهرداری به یک حسینیه و مداح معروف» در بعضی رسانه ها مبنی بر کمک های مالی شهرداری منطقه ۵ جهت ساخت حسینیه ای در این منطقه، به دستور شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران گزارشی اطراف این عنوان تهیه شد.

به گزارش خبرآنلاین، در این رابطه در کانال تلگرامی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران نوشته شده است است: محمدعلی نجفی، در هامش این گزارش دستور پیگیری جدی مباحث مطروحه در گزارش مذکور که گویای تخلفات ساختمانی و مالی در فرایند احداث حسینیه مورد اشاره بوده را به معاون شهرسازی و معماری و معاون مالی و اقتصاد شهری صادر کرده است.

«کمک میلیاردی شهرداری به یک حسینیه و مداح معروف» / دستور خاص شهردار پا

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران از معاون شهرسازی و معماری خواسته است عنوان تخلفات ساختمانی ملک حسینیه بررسی شود.

همچنین از معاون مالی و اقتصاد شهری نیز خواسته شده است است با توجه به کمبود شدید منابع و اولویت مباحث دیگر، مشخص شود چطور هشتاد درصد اعتبار این پروژه در شش ماه نخست سال پرداخت شده است است.

در پی انتشار گزارشی با عنوان «کمک میلیاردی شهرداری به یک حسینیه و مداح معروف» در بعضی رسانه ها مبنی بر کمک‌های مالی شهرداری منطقه ۵ جهت ساخت حسینیه‌ای در این من

بر اساس دستور نجفی، شرکت بازرسی شهرداری موظف شده است است که پرونده افرادی که در دو عنوان تخلفات احتمالی مالی و ساختمانی ملک مذکور دخالت داشته اند را به هیات پیگیری به تخلفات اداری منعکس کند.

واژه های کلیدی: ایران | تخلفات | شهردار | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs