طعم استرالیا کره جنوبی بین الملل استرالیا

طعم: استرالیا کره جنوبی بین الملل استرالیا مایک پنس ترامپ آمریکا

گت بلاگز اخبار اجتماعی وزارت نفت ، خارجه و قوه قضاییه بر روی مین گسل ، بنای ۱۲ هزار ساختمان در حر

دبیر کارگروه ملی مخاطرات زلزله با بیان اینکه ۱۲ هزار ساختمان در حرایم گسلی پایتخت کشور عزیزمان ایران ساخته شده است اند، گفت: ۲۴۵ ساختمان حساس در پایتخت کشور عزی

وزارت نفت ، خارجه و قوه قضاییه بر روی مین گسل ، بنای ۱۲ هزار ساختمان در حر

جزییات ۲۴۵ مکان حساس بر روی گسل های تهران/بنای ۱۲ هزار ساختمان در حریم گسلی/ وزارت نفت ، خارجه و قوه قضاییه بر روی مین گسل

عبارات مهم : ایران

دبیر کارگروه ملی مخاطرات زلزله با بیان اینکه ۱۲ هزار ساختمان در حرایم گسلی پایتخت کشور عزیزمان ایران ساخته شده است اند، گفت: ۲۴۵ ساختمان حساس در پایتخت کشور عزیزمان ایران در حریم های گسل قرار دادند که ۳۶ مدرسه، انبار نفت، ۶۶ برج، وزارت خارجه و وزارت نفت از جمله این ساختمان ها هستند.

علی بیت الهی در گفت وگو با ایلنا راجع به میزان اماکن عمومی و ساختمان های شخصی حریم گسل های پرخطر پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار داشت: لرزه خیزی پایتخت کشور عزیزمان ایران و گسل های فعال و آشنا شده است آن و گسل هایی که در اطراف پایتخت کشور عزیزمان ایران گسترده شده است اند، از گذشته سطح خطر لرزه ای پایتخت را در بالاترین حد خود نسبت به پهنه های دیگر کشور قرار داده هست. از سوی دیگر هم میزان آسیب پذیری، فاکتور بسیار مهمی در تعیین میزان ریسک لرزه ای پایتخت محسوب می شود.

وی افزود: جهت برآوردهای کمی مورد نیاز است تا در خصوص آمار و اطلاعات بروز شده است المان های واقع بر روی حریم گسل های پایتخت کشور عزیزمان ایران دقت مورد نیاز به عمل آید.

وزارت نفت ، خارجه و قوه قضاییه بر روی مین گسل ، بنای ۱۲ هزار ساختمان در حر

70 کیلومتر مربع از مساحت پایتخت کشور عزیزمان ایران در حریم گسلی

دبیر کارگروه ملی زلزله با بیان اینکه منطقه نواری حریم گسل های شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به علت احتمال وقوع جابجایی لایه های زمین در هنگام وقوع زلزله، از مناطق با خطر اوج نسبت به سایر محدوده های شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هست، گفت: مجموع مساحت تعیین شده است جهت حرایم گسل های شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تا شعاعی در اطراف شهر بیش از 70 کیلومتر مربع است که عمده ترین بخش مساحت حریم گسل های شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران را حریم گسل شمال پایتخت کشور عزیزمان ایران تشکیل می دهد که از شمال غرب تا شمال شرق شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در پای ارتفاعات گسترده شده است است.

دبیر کارگروه ملی مخاطرات زلزله با بیان اینکه ۱۲ هزار ساختمان در حرایم گسلی پایتخت کشور عزیزمان ایران ساخته شده است اند، گفت: ۲۴۵ ساختمان حساس در پایتخت کشور عزی

بیت الهی با تاکید بر اینکه آن قسمت از حریم گسل ها که داخل محدوده شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران ( مناطق 22 گانه ) قرار می گیرند دارای مساحت 26 کیلومتر مربع هستند، گفت: در حالی که ساخت و ساز در حریم گسل، در نقاطی مانند کالیفرنیا از حدود 30 سال پیش ممنوع بوده ولی متاسفانه ساخت و ساز به هر شکل و از هر نوع در حریم گسل های شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تا قبل از ابلاغ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ( تابستان سال 1395) ادامه داشت.

وی با بیان اینکه تا کنون برآوردی از میزان آسیب پذیری ساختمان های ساخته شده است در حریم گسل های مهم شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران انجام نشده هست، افزود: با پیمایش زمینی بر روی کل حریم گسل های شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با مساحت 26 کیلومتر مربع، مستنداتی مانند تصویر و مختصات نقاط برداشت شد. براساس برداشت ها و مشاهدات میدانی در حریم گسل های شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران 245 سایت مهم و حساس در 18 دسته بندی شناسایی شده است و بر همین اساس، تعیین شد که نزدیک به 320 هزار متر مربع بافت فرسوده در محدوده حریم گسل های شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار دارند.

رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: براساس برآوردها از روی نگاره های ماهواره ای و شمارش ساختمان ها در محدوده حریم گسل های پایتخت کشور عزیزمان ایران حدود 12 هزار ساختمان وجود دارد که بررسی آسیب پذیری لرزه ای آنها و اقدام در خصوص کم کردن ریسک لرزه ای از برنامه های با اولویت زیاد جهت این محدوده های ساختمانی است.

وزارت نفت ، خارجه و قوه قضاییه بر روی مین گسل ، بنای ۱۲ هزار ساختمان در حر

66 درصد ساختمان های منطقه یک در نزدیکی گسل ساخته شده است اند

بیت الهی با بیان اینکه از نظر توزیع جغرافیائی(مناطق 22 گانه شهری تهران) ساختمان های واقع بر حریم گسل های منطقه یک شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با حدود 7600 بنا 65 درصد ساختمان های موجود در حریم گسل ها را در بر گرفته، گفت: بر اساس مشاهدات میدانی که انجام شده است می توان گفت که تقریبا نیمی از ساختمان های موجود در حریم گسل های شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و در بافت های ناکارآمد، ساختمان های ضعیف و با کیفیت نازل و فاقد سطح مقاومتی مورد نیاز در برابر زلزله هستند.

وی با اشاره میزان بافت فرسوده در پایتخت کشور عزیزمان ایران در خطر بحران زلزله قرار دارند، اظهار داشت: براساس اطلاعات شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، مساحت بافت فرسوده در پایتخت کشور عزیزمان ایران برابر با 3268 هکتار است که نسبت مساحت بافت فرسوده به مساحت کل شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در حدود 5 درصد است.

دبیر کارگروه ملی مخاطرات زلزله با بیان اینکه ۱۲ هزار ساختمان در حرایم گسلی پایتخت کشور عزیزمان ایران ساخته شده است اند، گفت: ۲۴۵ ساختمان حساس در پایتخت کشور عزی

بیت الهی با اشاره به خاص گی های بافت فرسوده از جمله ریزدانگی، ناپایداری و نفوذ ناپذیری گفت: در تعاریف بافت های فرسوده و ناکارآمد، علاوه بر استحکام بنا، ملاحظات شهرسازی نیز مد نظر قرار می گیرد که مشمول بر مواردی نظیر ریزدانگی و نفوذ ناپذیری است این موارد از سوی دیگر در مخاطرات لرزه ای نیز نقش برجسته ای دارند. جهت مثال نفوذ ناپذیری در حیطه امداد و نجات و حمل و نقل در لحظات بحرانی نقش مهمی دارد. ریزدانگی به معنای تراکم جمعیتی اوج است که آمار تلفات جانی زمین لرزه ها به نوعی به آن وابسته می شود.

وی با بیان اینکه به طور قطع خصوصیت مهم و عمده بافت فرسوده از نظر مخاطرات لرزه ای ناپایدار هست، ادامه داد: حدود 15 هزار هکتار از حریم شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران ( نزدیک به 20 درصد مساحت کل شهر تهران) دربردارنده حداقل 50 درصد بلوک های شهری ناپایدار هست. تعداد بلوک های شهری ناپایدار نیز حدود 14 هزار بلوک است که در مناطق متفاوت پایتخت کشور عزیزمان ایران به خاص در خط شمالی شهر و در مرکز و جنوب شهر پراکنده اند.

وزارت نفت ، خارجه و قوه قضاییه بر روی مین گسل ، بنای ۱۲ هزار ساختمان در حر

دبیر کارگروه ملی زلزله با بیان اینکه از نظر تعداد پلاک های ساختمانی واقع در بافت فرسوده از حدود یک میلیون و صدهزار پلاک، حدود 200 هزار پلاک در بافت فرسوده قرار می گیرند که ارقام بزرگی اند، تاکید کرد: بافت های فرسوده، به علت ناپایداری، در برابر زلزله تاب مقاومت نداشته و اغلب، حالت تخریب آنها، به صورت فروریزش کامل هست. در این حالت معمولا تلفات جانی نیز تعداد بیشتری را در بر خواهد گرفت. بر این اساس است که ارتباط بافت های فرسوده و میزان خطر زلزله و به طور ملموس، میزان در معرض قرار گیری بلوک های فرسوده در حرائم گسل ها مهم تلقی می شود.

مساحت بافت های فرسوده واقع بر حریم گسل ها

مناطق

مساحت بافت فرسوده در حریم گسل در مناطق (مترمربع)

گسل

محلات

مساحت بافت فرسوده در حریم گسل در محلات(مترمربع)

منطقه 1

356,564

گسل شمال تهران

شهرک نفت

1,983

گسل شمال تهران

دارآباد

69,101

گسل شمال تهران

کاشانک

23,135

گسل نیاوران

دزاشیب و جوزستان

1,666

گسل نیاوران

حکمت و دزاشیب

12,541

گسل شمال تهران

امامزاده قاسم

486

گسل لویزان

چیذر

7,395

گسل شمال تهران

گلاب دره

56,882

گسل شمال تهران

جماران

4,393

گسل شمال تهران

دربند

39,796

گسل نیاوران

دربند

1,877

گسل شمال تهران

زعفرانیه

24,530

گسل نیاوران

اوین

25,884

گسل شمال تهران

درکه

807

گسل نیاوران

درکه

296

گسل لویزان

قیطریه

41,107

گسل نیاوران

تجریش

44,685

منطقه 2

97,841

گسل شمال تهران

کوهسار

17,843

گسل شمال تهران

فرحزاد

48,880

گسل شمال تهران

پرواز

538

منطقه 5

30,580

گسل شمال تهران

حصارک

30,580

منطقه 20

99,883

گسل شمال شهر ری

شهادت

14,760

گسل شمال شهر ری

منصوریه

413

گسل جنوب شهر ری

اقدسیه منطقه20

6,907

گسل جنوب شهر ری

استخر منطقه20

7,647

گسل جنوب شهر ری

فیروزآبادی

24

گسل جنوب شهر ری

سرتخت

13,227

گسل شمال شهر ری

سیزده آبان منطقه20

2,850

گسل شمال شهر ری

جوانمرد قصاب

1,813

گسل شمال شهر ری

صفائیه

23,056

گسل جنوب شهر ری

بهشتی منطقه20

3,846

گسل جنوب شهر ری

ولی آباد منطقه20

25,340

مجموع

554,289

بیت الهی با اشاره به ساختمان های حساس و امکان عمومی واقع در حریم های گسلی در پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: با پیمایش در حریم گسل های شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران 245 سایت شناسایی شده است است که در 18 گروه، دسته بندی شده است هست. 15 مرکز درمانی روی پهنه های گسلی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران شناسائی شده است هست. 3 ایستگاه آتش نشانی نیز که طبق تعریف آئین نامه 2800 جزء ساختمان های بسیار مهم تلقی می شوند، روی حریم گسل واقع شده است اند.

وی تاکید کرد: توصیه مهم در این تحقیق، واقع شدن 66 ساختمان مرتفع (با تعداد طبقات بالای 10 طبقه) در پهنه گسل های شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بود که از میان آنها در صد بالائی در حال ساخت بودند. وجود 4 ساختمان موزه و 36 مدرسه نیز بر اهمیت توجه جدی به مناطق فصل یکسان بافت های فرسوده و حرائم گسل های شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران می افزاید.

تعداد اماکن حساس واقع بر حریم گسل در شهر تهران

اماکن حساس واقع بر حریم گسل در شهر تهران

دسته بندی

مجموع

انبار نفت

1

آتش نشانی

3

برج

66

برق فشار قوی

9

بیمارستان و مراکز درمانی

15

پل و راه های ارتباطی

23

پمپ بنزین

2

دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی

9

سایر موارد

6

شهرداری ها و مراکز وابسته

9

قوه قضاییه

4

مخازن آب

8

مدارس

36

مراکز تجمع

22

مساجد

25

موزه ها

4

وزارت خارجه

2

وزارت نفت

1

جمع کل

245

محلات گلاب دره، حصارک و فرحزاد خطرناک ترین مناطق گسل شمال تهران

رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی با ارائه پیشنهاداتی راجع به این شرایط شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: باتوجه به اهمیت مساله زلزله پایتخت کشور عزیزمان ایران نبود پایگاه داده کامل و بر خط از اماکن و کاربری های آنها از پرسشها ضرورری و پیش نیازهای مدیریت بحران است ایجاد پایگاه حاوی اطلاعات دقیق و داده های بروز از کارها مهم است و باتوجه به پیشرفت تکنولوژی و استفاده از آن در سیستم های اداری کشوری ایجاد بستر بر خط (آنلاین) از اطلاعات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران می تواند باعث تسهیل و دسترسی سریع به اطلاعات شهری شود که به مدیران کمک می کند که تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.

وی با بیان اینکه توسعه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در حریم گسل های موجود، آنهم در فرادیواره گسل منطقی و معقول به نظر نمی رسد، گفت: طبق ابلاغ حرائم گسل های شهر تهران، ممنوعیت ساخت برج در حرائم گسل ها باید اعمال شود و براساس راهنمای ممنوعیت ساخت و ساز در کشور نیوزلند جهت ساختمان های واقع در پهنه گسل های فعال صرفا ساخت منازل کوچک و کم اهمیت و با متراژ پایین اجازه داده می شود و ساخت هرگونه تاسیسات حساس ممنوع است.

بیت الهی ادامه داد: اعتقاد دارم وجود پل ها و راه های مهم دسترسی در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در محدوده گسل های شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران باعث می شود که اهمیت این سازه های و پایداری آنها بعد از زلزله امری حیاتی هست. لزوم بررسی این سازه ها باتوجه به ایجاد عوض کردن مکان در اثر گسیختگی سطحی گسل ها امری مورد نیاز و مهم است.

وی با بیان اینکه تهیه برنامه مدیریت بحران براساس سایت های مهم و حساس شناسایی شده است در محدوده حرائم گسل ها بسیار ضرورت دارد، گفت: محلات گلاب دره، حصارک و فرحزاد که دارای بافت ناکارآمد شهری بوده و در حریم گسل شمال پایتخت کشور عزیزمان ایران واقع گردیده اند، جزء آسیب پذیرترین و ریسک بالاترین محدوده های بافت فرسوده پایتخت کشور عزیزمان ایران هستند.

واژه های کلیدی: ایران | تهران | زلزله | ساختمان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs